Disclaimer

Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze website kan Vaarhuys geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, direct dan wel indirect, tengevolge van eventuele fouten of vergissingen. Dit geldt zowel ten aanzien van de eigen content als ten aanzien van de door Vaarhuys aangeboden content die afkomstig is van derden.