Boot Verhuur

Vanaf dit seizoen worden er geen boten meer verhuurd en verwijzen we u graag naar Albatros Leiden 
(www. albatrosboating.nl)

Albatros Sloepverhuur Leiden